Wsparcie dziecka w powrocie do szkoły po lockdownie

Jedną z konsekwencji lockdownu była konieczność nauki online przez dzieci w wieku szkolnym. Długa niemożliwość fizycznego uczestnictwa w zajęciach wprowadziła wiele zmian w dziecięcej psychice. Dziś niektórzy uczniowie mogą mieć problem w odnalezieniu się na nowo w szkolnych murach. To trudne zadanie w szczególności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Problemy z powrotem do szkoły po lockdownie mogą występować na wielu płaszczyznach. Dotyczy to nie tylko brakóww edukacji, ale również nagłej zmiany trybu życia i konieczności ponownej integracji z rówieśnikami.  

 

Jakie wyzwania stawia przed dzieckiem powrót do szkoły po pandemii? 

 

Dla dzieci stres związany ze szkołą w trybie stacjonarnym ma wiele oblicz. Dla młodszych uczniów szczególnie dotkliwym problemem może okazać się konieczność opuszczenia bezpiecznego środowiska dotychczasowej nauki, jakim jest dom. Dzieci na nowo przeżywają rozłąkę z rodzicami. Starsi uczniowie wyraźniej dostrzegają mniejszą ilość czasu na przygotowanie się do szkoły – konieczność wcześniejszego wstawania i dojazdów. Martwi ich widmo nadrabiania zaległości, szczególnie jeślisą uczniami najstarszych klas, a od ich wyników w nauce zależy wybór dalszej edukacji. Co więcej, długotrwała izolacja dla wielu podopiecznych mogła także spowodować lęk przed integracjąz rówieśnikami w szkolnym środowisku. Wszystkie te zmiany wzbudzają uzasadniony stres, który doświadczają w szczególności dzieci ze spektrum autyzmu gorzej znoszące zmiany i trudniej się adaptujące.

 

Nauka, jak radzić sobie ze stresem w szkole 

 

Powrót do szkoły po pandemii to okres, w którym nie należy zostawiać dziecka samego ze zmianami. Obowiązek nauki dzieci, jak wrócić do szkoły po pandemii i jak radzić sobie ze stresem w szkole, leży przede wszystkim po stronie rodziców. Należy obserwować zmiany zachowania i funkcjonowania dziecka: jego wygląd, nastrój, a także poziom energii i zaangażowania. Gdy dziecko zgłasza stres zaistniałą sytuacją lub rodzic sam obserwuje jego symptomy u pociechy, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Związane z powrotem do szkoły po pandemii napięcie emocjonalne może powodować szereg negatywnych konsekwencji w życiu ucznia. To między innymi pogorszenie wyników w nauce, niechęć do wychodzenia z domu, problemy z koncentracją, kłopoty ze snem oraz unikanie rówieśników. Współpraca z psychologiem dziecięcym pozwoli zbudować u dziecka pozytywne nastawienie. Nauka różnego rodzaju technik relaksacyjnych wyposaży ucznia w narzędzia do walki ze stresem, z których można korzystać przez całe życie.

 

Skuteczna poprawa koncentracji u dziecka 

 

Trudności w utrzymaniu skupienia i koncentracji stanowią naturalną konsekwencję stresu. Podstawę pracy z dzieckiem po lockdownie powinna stanowić zatem nauka, jak radzić sobie ze stresem w szkole. Warto przypomnieć dziecku o zaletach nauki stacjonarnej, takich jak kontakt z kolegami i koleżankami, wycieczki czy możliwość brania udziału w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Poprawa koncentracji u dziecka stanowi także efekt regularnego rytmu dnia, zdrowej diety, aktywności fizycznej oraz wystarczającej ilości snu. Uczniom łatwiej skupić się na nauce, gdy w szkole panuje dobra atmosfera. Warto w tym celu współpracować z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Nauka koncentracji przez dziecko może stanowić również element pracy poza szkołą, na przykład z terapeutą dziecięcym w zaufanym ośrodku. Wykwalifikowana osoba może zapoznać ucznia ze skutecznymi ćwiczeniami na poprawę koncentracji, takimi jak zabawy sensoryczne, selekcjonowanie i sortowanie oraz wiele innych. 

 

Terapia biofeedback na stres związany ze szkołą 

 

W stresujących sytuacjach, takich jak powrót dziecka do szkoły, skuteczną metodą terapeutyczną może być biofeedback. Zaleca się ją między innymi w przypadku problemów z nauką, koncentracją i kontrolą emocji. Terapia biofeedback, ukierunkowana na obniżenie stresu, została oparta na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Podczas ćwiczenia do głowy dziecka zostają przyklejone elektrody, które odczytują aktualny zapis bioelektrycznej aktywności mózgu. Specjalny sprzęt przetwarza go na ilościowy zapis poszczególnych fal mózgowych. Dziecko ma wgląd do zapisu na ekranie – jest on przedstawiany jako zmiana w grze lub oglądanym filmie. W ten sposób może ono obniżać aktywność fal mózgowych, których jest za dużo,a wzmacniać te, których jest zbyt mało. Uczy się prawidłowego stanu pracy mózgu poprzez zabawę. Biofeedback na stres stanowi bezpieczną i całkowicie bezbolesną metoda terapeutyczna. Dziecko poprzez własną pracę wpływa na działanie swojego mózgu – nie jest on zewnętrzne stymulowany. Mózg nagradzany za uzyskanie odpowiedniego stanu lepiej zapamiętuje nowe schematy funkcjonowania, co gwarantuje trwałe efekty. W przypadku dzieci bez zdiagnozowanych zaburzeń zaleca się od 20 do 30 treningów biofeedback. Dzieci ze stwierdzonym ADHD powinny odbyć ich nieco więcej: od 60 do 80. Przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu warto zastosować nawet do 100 treningów.

 

28 września 2021

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa