TERAPIA DYSLEKSJI METODĄ WARNKEGO

Metoda Warnkego jest innowacyjnym sposobem radzenia sobie z dysleksją. Opiera się o hipotezę, że źródłem dysleksji jest problem z zapamiętaniem brzmienia słów, co powoduje, że nie są w stanie przypisać im odpowiednich głosek i liter. Metoda Warnkego pozwala na poprawę w zakresie przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych, a także zdolności motorycznych. Poprawia koordynację wzrokowo-słuchowo-motoryczną. Wpływa także na lepszy przepływ informacji między półkulami, co wspomaga proces uczenia się.

 

W Instytucie neuroImpuls proponujemy elementy terapii Warnkego w postaci treningów na urządzeniu Brain-Boy Uniwersal (więcej o urządzeniu na stronie: http://www.biomed.org.pl/brainboyuniversal.html). Odbywają się one w domu, bez dodatkowych kosztów. Zajmują ok. 30 min. dziennie, a dzięki formie gry, w której dziecko pobija rekordy, zachęca do pracy.

 

Zadaniem urządzenia Brain-Boy Uniwersal jest poprawa odbioru dźwięków wzrokowych i słuchowych, ustalenie kolejności odbieranych bodźców, poprawa różnicowania dźwięków. Ogólnie można powiedzieć, że pozytywnie wpływa na słuch fonematyczny. Regularne ćwiczenie zaś powoduje skuteczne uczenie się. Dzięki temu dziecko poprawia umiejętność czytania, pisania i mówienia.

TĄ METODĄ PRACUJEMY Z DZIEĆMI:

 

- z dysleksją,

- z problemami z czytaniem,

- z problemami w wyraźnym mówieniu,

- z problemami z syntezą bodźców.

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa