Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

ADHD

PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ U DZIECI

PROBLEMY Z NAUKĄ

DYSLEKSJA

LĘKI U DZIECI

PROBLEMY Z ZACHOWANIEM

ZABURZENIA

ZE SPEKTRUM AUTYZMU

PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ I ORGANIZACJĄ CZASU

PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ U DOROSŁYCH

WYPALENIE ZAWODOWE

WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

STRES

OBNIŻONY NASTRÓJ

PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ U SENIORÓW

Czytaj więcej

Sesja EEG-Biofeedback zaczyna się od przymocowania do głowy elektrody, takiej samej jak w przypadku klasycznego EEG, która odczytuje aktywność bioelektryczną kory mózgowej. Następnie sygnał jest przesyłany i odczytywany przez komputer, który zamienia go na animację komputerową, prezentowaną na ekranie telewizora. Cały proces dzieje się natychmiast, więc osoba trenująca na bieżąco śledzi pracę swojego mózgu i uczy się wpływać na nią. Na przykład, gdy w mózgu pojawia się nadmiar fal wolnych, który towarzy senności lub rozkojarzeniu, widoczna na ekranie kulka zaczyna szybciej opadać, a osoba trenująca dowiaduje się, że musi się skupić, by spowolnić opadanie kulki. W ten sposób następuje uczenie się. Po pierwsze osoba uczy się, co ma ze sobą zrobić, żeby osiągnąć stan skupienia, a po drugie sama kora mózgowa uczy się nowego schematu działania. 

KIEDY MOŻEMY POMÓC?

PREZEBIEG TRENINGÓW EEG-BIOFEEDBACK

 

 

Biofeedback pomaga dorosłym poprawić koncentrację uwagi, obniżyć poziom stresu, poprawić nastrój i motywację do działania.

Czytaj więcej

 

 

Biofeedback pomaga dzieciom ograniczyć trudności w koncentracji uwagi, ułatwia radzenie sobie z emocjami oraz polepsza funkcjonowanie społeczne.

Czytaj więcej

Czytaj więcej

 

 

Diagnoza wstępna składa się z wywiadu oraz badania qEEG. Na ich podstawie powstaje opis funkcjonowania kory mózgowej wraz z interpretacją psychologiczną oraz protokół treningowy.

Metoda Biofeedback opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Podczas treningów EEG-Biofeedback elektrody, przyklejone do głowy, odczytują aktualny zapis bioelektrycznej aktywności mózgu, a specjalny sprzęt przetwarza go na ilościowy zapis poszczególnych fal mózgowych. Dzięki temu możemy obniżać aktywność fal mózgowych, których jest zbyt dużo, a wzmacniać tych, których jest za mało. Na ekranie obserwowanym przez Klienta widoczne jest to jako zmiana w grze lub oglądanym filmie. Podczas treningów fizjologicznych - oddechowych lub HRV (tętno) - specjalne czujniki odczytują bieżącą aktywność fizjologiczną w tych zakresach.

 

Biofeedback jest metodą bezpieczną, ponieważ to klient swoją pracą wpływa na działanie swojego organizmu i mózgu. Nic do ciała i mózgu nie jest wysyłane, tak jak i lustro pozwala nam korygować swoją sylwetkę, ale samo z siebie na nią nie wpływa.

 

DIAGNOZA WSTĘPNA

CO TO JEST TERAPIA BIOFEEDBACK?

OD CZEGO ZACZYNAMY TERAPIĘ BIOFEEDBACK?

DLA KOGO JEST TA TERAPIA?

BIOFEEDBACK DLA DZIECI

BIOFEEDBACK DLA DOROSŁYCH

TERAPIA EEG-BIOFEEDBACK WARSZAWA