PRZEBIEG TRENINGÓW BIOFEEDBACK I NASZ SPRZĘT

JAK PRZEBIEGAJĄ TRENINGI EEG-BIOFEEDBACK?

 

 

 

W przypadku treningów EEG-Biofeedback pierwsze spotkanie to wywiad, który pozwala zebrać informacje potrzebne do ustalenia właściwego kierunku treningów. 

 

Drugie spotkanie to diagnoza pracy mózgu metodą pQEEG. Pozwala ona przyjrzeć się aktywności bioelektrycznej poszczególnych obszarów kory mózgowej. Klient ma przyklejane parami elektrody - kolejno w 8 specyficznych punktach na głowie. Następnie sczytywany i analizowany przez komputer jest sygnał EEG. Dzięki otrzymanym wynikom możliwe jest przewidywanie funkcjonowania w obszarach poznawczych - takich jak uwaga, emocjonalnych - jak stres czy obniżony nastrój, a także wielu innych. Na bazie wywiadu i diagnozy pQEEG powstaje indywidualnie dobrany protokół treningowy.

 

Sesja EEG-Biofeedback zaczyna się od przymocowania do głowy elektrody, takiej samej jak w przypadku klasycznego EEG, która odczytuje aktywność bioelektryczną kory mózgowej. Następnie sygnał jest przesyłany i odczytywany przez komputer, który zamienia go na animację komputerową, prezentowaną na ekranie telewizora. Cały proces dzieje się natychmiast, więc osoba trenująca na bieżąco śledzi pracę swojego mózgu i uczy się wpływać na nią. Na przykład, gdy w mózgu pojawia się nadmiar fal wolnych, który towarzy senności lub rozkojarzeniu, widoczna na ekranie kulka zaczyna szybciej opadać, a osoba trenująca dowiaduje się, że musi się skupić, by spowolnić opadanie kulki. W ten sposób następuje uczenie się. Po pierwsze osoba uczy się, co ma ze sobą zrobić, żeby osiągnąć stan skupienia, a po drugie sama kora mózgowa uczy się nowego schematu działania. Podobnie wygląda praca nad obniżaniem poziomu stresu, poprawą nastroju, wzmocnieniem motywacji do działania, a także innymi problemami, które można ograniczyć lub nawet wyeliminować, dzięki zoptymalizowaniu pracy mózgu.

 

Kolejny etap to pierwsze 10 treningów, idealnie 3 razy w tygodniu, ale możliwe są też treningi 2 razy w tygodniu. Następnie wykonywane jest kontrolne badanie pQEEG, które pozwala ocenić wyniki po pierwszej serii treningów oraz wstępnie przewidzieć potrzebną liczbę treningów. U osób bez zdiagnozowanych zaburzeń wynosi ona ok. 20-30 treningów. W przypadku zaburzeń nastroju jest to ok. 30-40 treningów, przy ADHD sięga ona do ok. 60-80 treningów, zaś przy urazach mózgu nawet do 100 treningów. Częstotliwość badań kontrolnych pQEEG zależy od liczby przewidywanych treningów i specyfiki przebiegu treningów.

 

W momencie uzyskania oczekiwanych efektów przez Klienta wykonywana jest końcowa diagnoza pQEEG pracy mózgu, która pozwala podsumować zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu oraz, po okresie przerwy, ocenić trwałość efektów. Wówczas zaleca się przeprowadzenie 10 treningów odbywających się 1 w tygodniu w celu utrwalenia uzyskanych efektów. Dopiero wtedy kończy się całość treningów.

Z JAKIEGO SPRZĘTU KORZYSTAMY?

 

 

W naszym Instytucie używamy obecnie dwóch rodzajów sprzętu do treningów Biofeedback:

 

1. Oprogramowanie EEG DigiTrack wraz z głowicą dwukanałową polskiej firmy Elmiko - na tym sprzęcie odbywają się badania diagnostyczne pQEEG oraz treningi z wykorzystaniem gier. Gry mają postać prostych animacji, w których pewne zmiany wiążą się z odpowiednimi stanami aktywności bioelektrycznyj mózgu.

 

2. Oprogramowanie BioGraph Infiniti 6.0 wraz z koderem ProComp5 - ten sprzęt także umożliwia przeprowadzenie diagnostyki pQEEG, ale przede wszystkim umożliwia pracę z filmem, która bardzo dobrze sprawdza się w pracy z dziećmi. Można także pracować na grach flash. Ponadto umożliwia on prowadzenie treningów fizjologiocznych, m.in. oddechowych, HRV, mięśniowych.

JAK PRZEBIEGAJĄ TRENINGI FIZJO-BIOFEEDBACK?

 

 

 

W przypadku treningów fizjologicznych pierwsze spotkanie wygląda podobnie jak w przypadku treningów EEG-Biofeedback - jest to konsultacja psychologiczna, która pozwala zebrać wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do ukierunkowania pracy z Klientem. 

 

Na drugim spotkaniu odbywa się krótki zapis rytmu oddechu, dzięki któremu odnajduje się rytm oddechu najbardziej odpowiedni dla Klienta. Po ustaleniu częstotliwości oddechu, która będzie najlepiej wpływała na odprężenie rozpoczyna się serię treningów.

 

Każdy trening rozpoczyna się od podłączania czujnika oddechowego. Jest on umieszczany na wysokości przepony na pasku zapinanym na rzep. W przypadku treningu HRV dodatkowo na palcu umieszcza się czujnik mierzący przepływ krwi. Jest to bezbolesne, ponieważ czyjnik ten również znajduje się na paseczku zapinanym na rzep i wystarczy, że przylega do skóry. Po umieszczeniu czujników rozpoczyna się trening. W niektórych przypadkach konieczna jest najpierw nauka oddechu przeponowego, tak aby trening przyniósł jak najlepsze rezultaty. Wówczas odłącza się czujniki i pracuje nad samym sposobem oddychania.

 

Cykl treningów kończy się, kiedy Klient uzyska zadawalające rezultaty.

 

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa