Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

14 grudnia 2020

 

 

Psycholog, pedagog, logopeda. Od początku swojej pracy zawodowej związana z terapią dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Od 5 lat prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży.

 

Jako nauczyciel prowadzi terapię pedagogiczną, terapię ręki, treningi umiejętności społecznych oraz konsultacje z rodzicami. W swojej pracy kieruje się empatią i uważnością starając się dostrzegać potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju i specjalnych potrzebach rozwojowych. 

 

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach systematycznie dbając o swój rozwój zawodowy, a są to między innymi : 

„Ocena neuropsychologiczna zaburzeń poznawczych”, 

„Czynniki ogólnomózgowe, deficyty lewo- i prawopółkulowe”, 

„Zaburzenia neuropsychologiczne o charakterze nabytym u dzieci”.

 

Treningi bio-feedback prowadzi od 2020 roku, odkrywając stale rosnący potencjał zarówno młodszych jak i starszych pacjentów. 

 

Prywatnie miłośniczka zwierząt, właścicielka buldoga o imieniu Tadeusz.

 PAULINA PIEKARCZYK