Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

16 listopada 2021

 

 

 

Psycholożka o specjalizacji klinicznej.

 

Ukończyłam Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Podczas studiów miałam możliwość odbycia praktyk w ośrodku wspierającym osoby z niepełnosprawnością umysłową, była to terapia zajęciowa w Stowarzyszeniu Integracyjnym Osób z Niepełnosprawnością „Prometeusz” w moim rodzinnym mieście na Lubelszczyźnie. Byłam również wolontatriuszką w Fundacji „Dr Clown”, której misją i celem jest wywoływanie uśmiechu i wsparcie osób walczących z chorobą.  W ramach praktyk udało mi się również docenić terapeutyczną moc filmu i pracy z nim w praktyce, a było to możliwe dzięki uczestnictwie w cyklu spotkań w zajęciach Filmoterapii Psychoedykacyjnej i Rozwojowej. Dzięki współpracy i praktykom w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego miałam możliwość poznać pracę psychologa w Instytucji Kultury. Podczas przygotowywania wystaw procesem i jednocześnie zadaniem, które zwróciło moją uwagę było przygotowywanie transkrypcji i audiotranskrypcji dla osób niesłyszących, słabosłyszących i niewidomych. Różne możliwości przedstawienia tej samej wystawy z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością są bardzo potrzebne i pozwalają na to, by nie dyskryminować kogolowiek, kto chce uczesnticzyć w życiu kultury i sztuki. Odbyłam również szkolenie w zakresie informacji odnośnie kwestionariuszy, testów i narzędzi, które potrzebne są w obserwacji i pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Pracując w NeuroImpulsie coraz bardziej zapoznaję się i doceniam pracę z Bio-feedbackiem. Monitorując proces osób uczestniczących w terapii widzę również jakie korzyści ona przynosi.  

Prywatnie bardzo lubię długie spacery, zarówno te, gdzie idzie się spokojnie jak i „spacery samochodowe” ☺, lubię również zaszyć i wyciszyć się z dobrą książką, obejrzeć wciągający film, oddychać głęboko patrząć na morze i uchwycać piękne chwile na fotografiach. Interesuję się również różnymi aspektami seksualności człowieka oraz ogólnie pojmowanego zdrowia psychicznego. 

NATALIA WIECH