Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

16 grudnia 2020
 
 
Jestem neuronaukowcem, filozofem i technikiem elektroradiologii, obecnie pracuję w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN jako starszy badacz ds. analizy sygnałów biologicznych. Na poziomie neuronalnym interesują mnie właściwości sieci uwagowych. W szczególności badanie mechanizmów leżących u podstaw plastyczności synaps w korze mózgowej. Moje wykształcenie to głównie eksperymentalna neuronauka nad mechanizmami zdolności poznawczych i związki między psychologicznymi i neuronalnymi aspektami wzmocnienia kognitywnego. Moje obecne badania dotyczą treningu poznawczego w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu różnych protokołów neurofeedback. Jestem certyfikowanym technikiem elektroradiologii i w dalszym ciągu pogłębiam swoją wiedzę dotyczącą różnych techniki neuroobrazowania, takich jak wielokanałowe EEG i fMRi, aby móc wykorzystać ją do zbadania efektów stymulacji nisko-prądowej mózgu w praktyce klinicznej. Pracuję także nad zrozumieniem, w jaki sposób ruch w środowisku wirtualnej rzeczywistości jest odzwierciedlony w aktywności neuronalnej, a także nad tym, jak stymulacja mózgu (tDCS / tACS) wpływa na tę aktywność. Moje nadchodzące badania koncentrują się na zrozumieniu, w jaki sposób słabe pola elektryczne mogą wzmacniać procesy pamięciowe, mając na celu stworzenie nowych protokołów nieinwazyjnej stymulacji mózgu, wzmocnionej przez trening pamięci roboczej w środowisku rzeczywistości wirtualnej. Z bardziej filozoficznego punktu widzenia, wykazuje duże zainteresowanie świadomością, jestem również głęboko zainteresowany tym, jak cząsteczki psychoaktywne wpływają na globalne funkcjonowanie mózgu i świadomość.
 

 MAREK WALIGÓRA