LIFECOACHING

LifeCoaching nie jest dla każdego. Jest to podróż, na którą nie każdy jest gotowy. Wymaga gotowości na zmianę i wytrwałości w dążeniu do celu. Stawia wyzwanie otwartości na nowe doświadczenia. Pyta o odwagę w kontakcie ze swoimi emocjami i marzeniami. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć u boku towarzysza w tej wyboistej drodze ku zmianie. Kogoś, kto będzie przeżywał z nami przygody, dawał wsparcie w chwilach trudnych i miłych, zwracał uwagę na różne perspektywy. Taką rolę spełnia coach w procesie coachingu. Towarzyszy Klientowi w jego drodze do celu, przeżywa razem z nim wyzwania i trudności, świętuje sukcesy.

 

COACHING to partnerskie towarzyszenie Klientowi w kreatywnym procesie, inspirującym do maksymalizowania osobistego potencjału. Jego głównym celem jest wzmocnienie i wspieranie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany.

 

Coaching jest procesem towarzyszenia klientowi w jego drodze do osiągnięcia celu. Coach, dzięki odpowiednim pytaniom otwiera przed klientem nowe perspektywy i staje się katalizatorem zmiany, tak by klient mógł w pełni zrealizować swój potencjał.

 

Założeniami coachingu w naszym Instytucie są:

- Klient jest osobą kompletną, posiadającą wszystko, czego potrzeba do zmiany,

- Klient posiada pełną wiedzę o sobie samym, choć część informacji pozostaje poza jego świadomością,

- Klient jest w stanie samodzielnie wybierać i kształtować swoje życie w wybrany przez siebie sposób - możemy wybierać tylko miedzy tym, czego jesteśmy świadomi; to, czego nie  jesteśmy świadomi, kieruje naszym życiem, a my nazywamy to losem,

- coach staje się towarzyszem osoby dążącej do osiągnięcia celu: wspiera proces poszerzania samoświadomości, zadaje pytania zachęcające do poszerzenia perspektywy, daje szansę zbudowania silnej motywacji, zwraca uwagę na znaczenie pojawiających się przeszkód.

 

Coaching nie jest terapią - jest procesem nastawionym na osiągnięcie celu, ukierunkowanym na przyszłość, wspiera rozwój i dążenie do samorealizacji. Jednocześnie jest nastawiony na wygenerowanie zmiany, ponieważ nie można oczekiwać, że sytuacja człowieka poprawi się, jak długo będzie się on zachowywał w ten sam sposób.

 

Dwa klucze do sukcesu oferowane przez coaching to cel i zmiana wynikająca z poszerzenia perspektywy. Wybór zaczyna się gdy masz 3 możliwości. Na coaching warto przyjść po tę 3 opcję.

 

Spotkania coachingowe odbywają się raz na 2 tygodnie i trwają 1,5-2 godzin zegarowych. Liczba potrzebnych spotkań waha się od 6 do 12.

 

TĄ METODĄ PRACUJEMY:

 

osobami, które chcą lepiej poradzić sobie z czasem po rozstaniu z partnerem/partnerką,

- osobami przeżywającymi kryzys w związku,

- osobami, które chcą nauczyć się lepiej dbać o swoje potrzeby w relacjach z bliskimi,

- osobami, które chcą lepiej radzić sobie z kwestiami wychowawczymi,

- mamami, które chcą wrócić na rynek pracy,

- mamami, które chcą zwiększyć swój poziom satysfakcji z życia,

- osobami czującymi, że ich potrzeby nie są realizowane,

- osobami mającymi trudności z podejmowaniem decyzji,

- osobami, które chcą przejść od sfery marzenia, przez planowanie  aż do   działania i osiągania celu,

- osobami czującymi potrzebę zmiany,

- osobami czującymi, że nie realizują wszystkich swoich możliwości, że nie działają na 100%,

- osobami, które chciałyby coś zmienić, ale się boją.

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa