KONSULTACJA I DIAGNOZA WSTĘPNA

METODA DIAGNOSTYCZNA QEEG

JAK WYGLĄDA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA?

 

 

Konsultacja psychologiczna odbywa się w trakcie pierwszej wizyty. Jest to rozmowa, której zadaniem jest ustalenie powodu przybycia Klienta, jego oczekiwań i dalszego postępowania.

 

Podczas konsultacji zbierane są wszystkie najważniejsze informacje o Kliencie, w zależności od rodzaju problemu, z jakim się zgłasza. Zdarza się, że Klient jest proszony o wypełnienie krótkich ankiet, jednak nie zawsze jest to konieczne.

 

Po wspólnym ustaleniu celu, jaki Klient zamierza osiągnąć, jest on kierowany na dalsze badania lub odpowiednią terapię.

 

W przypadku dzieci psycholog rozmawia zarówno z rodzicem, jak i z dzieckiem. Dodatkowo wykonywane są proste zadania w celu sprawdzenia ogólnej sprawności manualnej i grafomotorycznej dziecka, pamięci wzrokowej i umiejętności analizy i syntezy wzrokowej. 

 

 

 

Metoda QEEG jest metodą diagnostyczną, która pozwala na zmierzenie aktywności bioelektrycznej kory mózgowej z podziałem na poszczególne fale mózgowe. Taki zapis ma przełożenie na poszczególne sfery funkcjonowania człowieka. Oznacza to, że na podstawie wyników badania QEEG można wnioskować o sposobie funkcjonowania Klienta w poszczególnych sferach, m.in. poznawczej i emocjonalnej.

 

W Instytucie neuroImpuls przeprowadzamy badanie pQEEG, które polega na odczycie zapisu aktywności bioelektrycznej kory mózgowej z 8 szczególnych punktów na głowie. Wykorzystuje się do tego elektrody, które podczas 1 zapisu sczytują aktywność z 2 punktów jednocześnie, a następnie są przyklejane w kolejnych 2 punktach.

 

Na podstawie uzyskanych wyników oraz informacji uzyskanych podczas wcześniejszej konsultacji układany jest dla każdego Klienta indywidualny protokół treningowy, tak aby efekty treningów Biofeedback były jak najlepsze.

 

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa