Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

 

 

Metoda QEEG jest metodą diagnostyczną, która pozwala na zmierzenie aktywności bioelektrycznej kory mózgowej z podziałem na poszczególne fale mózgowe. Taki zapis ma przełożenie na poszczególne sfery funkcjonowania człowieka. Oznacza to, że na podstawie wyników badania QEEG można wnioskować o sposobie funkcjonowania Klienta w poszczególnych sferach, m.in. poznawczej i emocjonalnej.

 

W Instytucie neuroImpuls przeprowadzamy badanie pQEEG, które polega na odczycie zapisu aktywności bioelektrycznej kory mózgowej z 8 szczególnych punktów na głowie. Wykorzystuje się do tego elektrody, które podczas 1 zapisu sczytują aktywność z 2 punktów jednocześnie, a następnie są przyklejane w kolejnych 2 punktach.

 

Na podstawie uzyskanych wyników oraz informacji uzyskanych podczas wcześniejszej konsultacji układany jest dla każdego Klienta indywidualny protokół treningowy, tak aby efekty treningów Biofeedback były jak najlepsze.

 

 

 

Konsultacja psychologiczna odbywa się w trakcie pierwszej wizyty. Jest to rozmowa, której zadaniem jest ustalenie powodu przybycia Klienta, jego oczekiwań i dalszego postępowania.

 

Podczas konsultacji zbierane są wszystkie najważniejsze informacje o Kliencie, w zależności od rodzaju problemu, z jakim się zgłasza. Zdarza się, że Klient jest proszony o wypełnienie krótkich ankiet, jednak nie zawsze jest to konieczne.

 

Po wspólnym ustaleniu celu, jaki Klient zamierza osiągnąć, jest on kierowany na dalsze badania lub odpowiednią terapię.

 

W przypadku dzieci psycholog rozmawia zarówno z rodzicem, jak i z dzieckiem. Dodatkowo wykonywane są proste zadania w celu sprawdzenia ogólnej sprawności manualnej i grafomotorycznej dziecka, pamięci wzrokowej i umiejętności analizy i syntezy wzrokowej. 

 

JAK WYGLĄDA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA?

METODA DIAGNOSTYCZNA QEEG

KONSULTACJA I DIAGNOZA WSTĘPNA