KAMILA TARCHALSKA

 

 

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Początkowo zajmowała się z sukcesami rekrutacją, ale zamiłowanie do pracy z dziećmi pozostało.

Odbyła praktyki w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie TRAD "Szansa", z którą związała się na dłużej jako wolontariuszka. Z powodzeniem samodzielnie przygotowywała i prowadziła zajęcia z grupą dzieci. Uczestniczyła także w zajęciach socjoterapeutycznych. Brała również udział w projekcje „Odwet – czyli wojna o pokój” współfinansowanym przez M. St. Warszawa. W ramach projektu współprowadziła w szkołach warsztaty wśród młodzieży oraz warsztat dla kadry pedagogicznej. Przeprowadzała także testy psychologiczne wśród uczniów na terenie woj. mazowieckiego w ramach projektu badawczego dotyczącego badania jakości i efektywności edukacji. Odbyła ponad 180 godzin praktyki w szkole podstawowej gdzie przygotowywała i przeprowadzała zajęcia dotyczące m.in. jak poradzić sobie z agresją, zasady dobrej komunikacji, czy pewność siebie.

Ukończyła także Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Ukończyła dwustopniowe szkolenie z muzykoterapii klinicznej i psychodramy w zakresie psychiatrii i psychoterapii prowadzonej pod kierunkiem naukowym niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie dr n. hum. Elżbiety Galińskiej. Zdobyła uprawnienia do pracy jako muzykoterapeuta o specjalizacji psychoterapeutycznej, ze znajomością psychodramy reparacyjnej.

Od 2019 związana z Neuroimpuls, gdzie odkryła i doceniła terapię Biofeedback, jako niezwykle efektywną i skuteczną metodę do zwiększania możliwości funkcjonowania mózgu.

Prywatnie bardzo lubi długie wędrówki po górach, wycieczki rowerowe, a czasem zaszyć się w domu z dobrą książką lub oglądając ciekawy film.

 

05 grudnia 2020

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa