COACHING RODZICIELSKI

Wychowywanie dzieci jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed rodzicem. Jest to zadanie trudne i wymagające, każda sytuacja jest inna, tak jak każda relacja rodzic-dziecko jest niepowtarzalna. Co więcej, wychowując dziecko, rzadko kiedy można w pełni polegać na tysiącach stron napisanych na ten temat. Są one wskazówką, ale dopiero mądre ich wykorzystywanie pozwala odnieść sukces.

 

Tu pojawia się pytanie: co to znaczy odnieść sukces wychowawczy?

 

Na to, jak będziemy wychowywać dziecko, wpływa zarówno nasz charakter, jak i charakter naszego dziecka oraz to, w jaki sposób rodzice wychowywali nas. Aby świadomie wychowywać swoje dziecko, warto od nowa przyjrzeć się schematom wyniesionym ze swojego domu, zastanowić się, co będzie dla nas sukcesem wychowawczym oraz jak ten sukces osiągnąć.

 

W zależności od tego, jacy jesteśmy i jak byliśmy wychowywani, w jakim wieku zdecydowaliśmy się na dziecko, jak zbudowana jest nasza rodzina, ile mamy dzieci, ile lat ma/mają dziecko/dzieci, stoimy przed zupełnie innymi wyzwaniami.

 

Dzięki coachingowi dla Rodziców możliwe staje się znalezienie odpowiedzi na powyższe pytanie, a następnie poradzenie sobie z wyzwaniami pojawiającymi się na drodze do bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”. Coach towarzyszy rodzicom w chwilach sukcesów i porażek wychowawczych, zwraca uwagę na nieuświadomione schematy, które mogą przeszkadzać w mądrym wychowywaniu dzieci, pokazuje różne perspektywy patrzenia na własne dziecko. Wszystko po to, aby rodzic mógł samodzielnie zadbać o sukces wychowawczy swoich pociech.

 

Coaching jest procesem towarzyszenia Klientowi w jego drodze do osiągnięcia celu. Coach, dzięki odpowiednim pytaniom, otwiera przed klientem nowe perspektywy i staje się katalizatorem zmiany, tak by Klient mógł w pełni zrealizować swój potencjał.

 

Założeniami coachingu w naszym Instytucie są:

- Klient jest osobą kompletną, posiadającą wszystko, czego potrzeba do zmiany,

- Klient posiada pełną wiedzę o sobie samym, choć część informacji pozostaje poza jego świadomością,

- Klient jest w stanie samodzielnie wybierać i kształtować swoje życie w wybrany przez siebie sposób - możemy wybierać tylko między tym, czego jesteśmy świadomi; to, czego nie  jesteśmy świadomi, kieruje naszym życiem, a my nazywamy to losem,

- coach staje się towarzyszem osoby dążącej do osiągnięcia celu: wspiera proces poszerzania samoświadomości, zadaje pytania zachęcające do poszerzenia perspektywy, daje szansę zbudowania silnej motywacji, zwraca uwagę na znaczenie pojawiających się przeszkód.

 

Coaching nie jest terapią - jest procesem nastawionym na osiągnięcie celu, ukierunkowanym na przyszłość, wspiera rozwój i dążenie do samorealizacji. Jednocześnie jest nastawiony na wygenerowanie zmiany, ponieważ nie można oczekiwać, że sytuacja człowieka poprawi się, jak długo będzie się on zachowywał się w ten sam sposób.

 

Spotkania coachingowe odbywają się raz na 2 tygodnie i trwają 1,5-2 godzin zegarowych. Liczba potrzebnych spotkań waha się od 6 do 12.

TĄ METODĄ PRACUJEMY Z RODZICAMI:

 

- chcącymi mądrze wychowywać swoje dzieci,

- chcącymi lepiej zrozumieć siebie i swoje dzieci,

- chcącymi poprawić swoje relacji z dziećmi,

- doświadczającymi trudności wychowawczych,

- mającymi trudność w pogodzeniu obowiązków zawodowych i rodzicielskich,

- chcącymi uniknąć błędów wychowawczych swoich rodziców,

- czującym, że wychowywanie dzieci ich przerasta,

- mającymi obawy co do swoich metod wychowawczych,

- obawiającym się o skutki rozwodu dla dziecka;

 

- dzieci dobrze funkcjonujących,

- dzieci z trudnościami w nauce,

- mającymi trudności z radzeniem sobie z emocjami,

- dzieci z ADHD,

- dzieci z zaburzeniami ze spektrum autuzmu,

- dzieci z Zespołem Downa.

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa