COACHING DLA NASTOLATKÓW

Wiek nastoletni kojarzony jest z licznymi trudnościami wychowawczymi. Jest to czas buntu, poznawania siebie i nauki radzenia sobie z nowymi wyzwaniami towarzyskimi i naukowymi. Dziecko targane zmianami hormonalnymi i emocjami, dopiero uczy się siebie, buduje swój własny charakter.

 

W tym burzliwym okresie warto zaproponować dziecku skorzystanie ze wsparcia coacha. Formuła coachingu pozwala bowiem lepiej poznać siebie, zbudować własny system wartości, nauczyć się stawiać sobie cele i konsekwentnie je realizować. W trakcie spotkań Młody Człowiek ma szansę lepiej poznać swoje emocje i sposoby na radzenie sobie z nimi.

 

Coaching jest formułą rozwojową, NIE TERAPEUTYCZNĄ. Nie polega na leczeniu problemów, lecz na pokazywaniu Klientowi jaki jest, jaki może być i jaki chciałby być, a następnie towarzyszeniu Nastolatkowi w drodze do stania się tym, kim chce i może się stać. Dzięki temu, że coach jest osobą spoza środowiska Młodego Klienta może on bardziej obiektywnie spojrzeć na sytuację i stworzyć przestrzeń na swobodne zmienianie jej przez Nastolatka.

 

Nie należy zapominać, że również dla Nastolatka ten czas jest trudny. Bardzo często Młodzi Ludzie czują się niezrozumiani i zagubieni. Tkwią pomiędzy odnalezieniem się w grupie rówieśniczej, a dobrymi wynikami w nauce. Coaching, dzięki temu że stawia ich potrzeby na pierwszym miejscu, pozwala im odnaleźć się w tej sytuacji bez tracenia autonomii ich osoby.

 

W okresie późnej podstawówki często na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z rówieśnikami, radzeniem sobie z emocjami, dobrymi relacjami z rodzicami oraz dobrymi wynikami w nauce. W szkole średniej pojawiają się pytania o przyszłość, efektywność nauki, radzenie sobie ze stresem i wyzwaniami oraz budowanie relacji z płcią przeciwną.

 

Coaching dla Nastolatków zaczyna się od pierwszego spotkania, na którym Nastolatek i rodzic ustalają wspólnie cel, który ma być zrealizowany. Czasami wystarczy na to jedno spotkanie, ale zdarza się również, że bywają potrzebne 2 lub 3, by zbudować wspólny cel. Następnie rozpoczyna się praca nad realizacją celu. Spotkania z Nastolatkiem odbywają się zgodnie z ustalonym na pierwszych spotkaniach harmonogramem, raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie, i trwają od 1 do 2 godzin. Liczba spotkań waha się od 4 do 8. Na koniec następuje ponowne spotkanie z rodzicem i Nastolatkiem w celu podsumowania efektów.

 

W Instutucie neuroImpuls zachęcamy do skorzystania z połączenia treningów EEG-Biofeedback i coachingu. Takie holistyczne podejście pozwala jednocześnie towarzyszyć Młodemu Klientowi w jego drodze do celu, budować nowe nawyki, a także przygotować jego mózg do nowego sposobu funkcjonowania. Treningi EEG-Biofeedback wspierają proces coachingowy poprzez poszerzanie świadomości reakcji naszego mózgu na otaczający nas świat, uplastyczniają połączenia nerwowe w mózgu, dzięki czemu dokonanie zmiany staje się łatwiejsze, wspierają powstanie w mózgu układu fal mózgowych charakterystycznego dla wysokiej motywacji do działania i osiągania najlepszych możliwych efektów podejmowanych działań.

TĄ METODĄ PRACUJEMY Z NASOLATKAMI:

 

- w wieku 14 -18 lat

- funkcjonującymi poprawnie i  chcącymi się rozwijać

- bez zaburzeń wymagających terapii

 

- chcącymi lepiej radzić sobie w grupie rówieśniczej,

- chcącymi lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami,

- chcącymi nauczyć się efektywniej uczyć,

- chcącymi poprawić swoje efekty w szkole,

- przygotowującymi się do egzaminów,

- chcącymi poprawić relacje z rodzicami,

- chcącymi lepiej poznać siebie,

- szukającymi swojej drogi na przyszłość,

- nie wiedzącymi, co chcą robić po ukończeniu szkoły,

- mającymi trudność w realizacji swoich celów,

- o obniżonej motywacji do działania.

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa