Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

28 września 2021
Jedną z konsekwencji lockdownu była konieczność nauki online przez dzieci w wieku szkolnym. Długa niemożliwość fizycznego uczestnictwa w zajęciach wprowadziła wiele zmian w dziecięcej psychice. Dziś niektórzy uczniowie mogą mieć

BLOG