BLOG

04 marca 2022
Gdy wydaje się, że infekcja COVID-19 już minęła, u niemal połowy ozdrowieńców pojawiają się objawy mgły mózgowej. Występują u Ciebie takie symptomy jak: zapominanie słów, odkładanie rzeczy w dziwne miejsca,

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa