TRENINGI BIOFEEDBACK DLA DZIECI WARSZAWA

WIĘCEJ O PRZEBIEG TRENINGU I NASZYM SPRZĘCIE

ZALETY METODY BIOFEEDBACK DLA DZIECI

JAK WYGLĄDAJĄ TRENINGI EEG-BIOFEEDBACK?

 

 

Zalecaną formą treningów Biofeedback dla dzieci jest EEG-Biofeedback. Metoda EEG-Biofeedback, która jest jedną z odmian Biofeedback'u opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Elektrody odczytują aktualny zapis bioelektrycznej aktywności mózgu, a specjalny sprzęt przetwarza go na ilościowy zapis poszczególnych fal mózgowych. Dzięki temu możemy obniżać aktywność fal mózgowych, których jest zbyt dużo, a wzmacniać tych, których jest za mało. Na ekranie obserwowanym przez dziecko widoczne jest to jako zmiana w grze lub podczas oglądania filmu. Młodsze dzieci zazwyczaj pracują z filmem. Nauka prawidłowego stanu pracy mózgu zachodzi u nich spontanicznie. Mózg jest bowiem nagradzany za uzyskanie odpowiedniego stanu i dzięki temu go zapamiętuje. Starsze dzieci uczą się bardziej świadomie, kontrolując stan, w jakim się znajdują na podstawie wskazówek z ekranu. Dzięki możliwości zmiany formy pracy oraz samodzielnego wybrania filmu dzieci zazwyczaj nie są znudzone metodą i chętnie pracują podczas treningów.

 

 

Liczba potrzebnych treningów jest szacowana po pierwszym kontrolnym badaniu pQEEG. U dzieci bez zdiagnozowanych zaburzeń wynosi ona ok. 20-30 treningów. Przy ADHD sięga ona do ok. 60-80 treningów, zaś przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu nawet do 100 treningów. Częstotliwość map kontrolnych pQEEG zależy od łącznej liczby przewidywanych treningów i specyfiki przebiegu treningów.

 

 

 

EEG-Biofeedback jest metodą bezpieczną, ponieważ to dziecko swoją pracą wpływa na działanie swojego mózgu. Nic do mózgu nie jest wysyłane, tak jak i lustro pozwala nam korygować swoją sylwetkę, ale samo z siebie na nią nie wpływa.

 

EEG-Biofeedback jest metodą bezbolesną - elektrody są przyklejane przy pomocy łatwo zmywalnej pasty klejącej do skóry głowy - wystarczy lekko rozchylić włosy, by przymocować elektrodę. Nie ma możliwości, aby elektroda wysłała do głowy jakikolwiek sygnał lub impuls, ponieważ jest ona tylko i wyłącznie czujnikiem (odbiornikiem).

 

EEG-Biofeedback jest metodą dającą trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu powtarzaniu mózg uczy się nowych schematów funkcjonowania. To nie leki (coś zewnętrznego) zmieniają funkcjonowanie dziecka, lecz ono zmienia je samo, aż stanie się dla niego (i dla jego mózgu) nawykiem, który trwa nadal i umacnia się mimo zakończenia treningów.

 

 

 

 

 

JAKIM DZIECIOM MOŻEMY POMÓC?

 

 

- z problemami w nauce,

- z problemami z koncentracją,

- z problemami z zachowaniem,

- z problemami z kontrolą emocji,

- z ADHD/ADD,

- przeżywającymi duży stres,

- chcącymi rozwinąć swój potencjał,

- trenującymi sport,

- przygotowującymi się do konkursów i egzaminów,

- autystycznymi,

- z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu,

- z Zespołem Aspergera.

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa