WIĘCEJ O PRZEBIEG TRENINGU I NASZYM SPRZĘCIE

TRENINGI BIOFEEDBACK DLA OSÓB DOROSŁYCH WARSZAWA

CO TO JEST TERAPIA BIOFEEDBACK?

JAK WYGLĄDA SESJA EEG-BIOFEEDBACK?

ZALETY METODY BIOFEEDBACK DLA DOROSŁYCH

KOMU MOŻEMY POMÓC?

 

 

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne lub dosłownie biologiczna informacja zwrotna, odnosi się do grupy metod pozwalających poszerzyć świadomość swojego ciała oraz nauczyć się wpływać na jego funkcjonowanie. Najprostszym przykładem biologicznego sprzężenia zwrotnego jest sytuacja, gdy stojąc przed lustrem prostujemy się aż zobaczymy w lustrze, że postawa naszego ciała nam się podoba. Na optymalizację pracy mózgu pozawalają treningi EEG-Biofeedbaack.

 

 

 

Sesja EEG-Biofeedback zaczyna sie od przymocowania do głowy elektrody, takiej samej jak w przypadku klasycznego EEG, która odczytuje aktywność bioelektryczną kory mózgowej. Następnie sygnał jest przesyłany i odczytywany przez komputer, który zamienia go na animację komputerową prezentowaną na ekranie telewizora. Cały proces dzieje się natychmiast, więc osoba trenująca na bieżąco śledzi pracę swojego mózgu i uczy się wpływać na nią. Na przykład, gdy w mózgu pojawia się nadmiar fal wolnych, który towarzy senności lub rozkojarzeniu, widoczna na ekranie kulka zaczyna szybciej opadać, a osoba trenująca dowiaduje się, że musi się skupić, by spowolnić opadanie kulki. W ten sposób następuje uczenie się. Po pierwsze osoba uczy się, co ma ze sobą zrobić, żeby osiągnąć stan skupienia, a po drugie sama kora mózgowa uczy się nowego schematu działania. Podobnie wygląda praca nad obniżaniem poziomu stresu, poprawą nastroju, wzmocnieniem motywacji do działania, a także innymi problemami, które można ograniczyć lub nawet wyeliminować dzięki zoptymalizowaniu pracy mózgu.

 

 

 

 

EEG-Biofeedback jest metodą bezpieczną, ponieważ to klient swoją praca wpływa na działanie swojego mózgu. Nic do mózgu nie jest wysyłane, tak jak i lustro pozwala nam korygować swoją sylwetkę, ale samo z siebie na nią nie wpływa. W związku z tym nie posiada trwałych skutków ubocznych. Zdarzać mogą się bóle głowy, które jednak szybko ustępują.

 

EEG-Biofeedback jest metodą bezbolesną - elektrody są przyklejane do skóry głowy przy pomocy łatwo zmywalnej pasty klejącej - wystarczy lekko rozchylić włosy, by przymocować elektrodę. Nie ma możliwości, aby elektroda wysłała do głowy jakikolwiek sygnał lub impuls, ponieważ jest ona tylko i wyłącznie czujnikiem (odbiornikiem).

 

EEG-Biofeedback wpisuje się w najnowsze trendy zarówno pracy rozwojowej (poprawa koncentracji i pamięci, obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego, uzyskiwanie najlepszego możliwego efektu swoich działań i wzmocnienie motywacji - peak performace, obniżenie poziomu stresu - stress managment i in.), jak i terapeutycznej     (ADHD, ADD, depresja, zaburzenia lękowe, terapia nałogów i in.). Jednocześnie jest to metoda sprawdzona - obecna w USA od lat 50' a w Polsce od lat 90', której efekty potwierdzają liczne ośrodki naukowe i terapeutyczne.

 

EEG-Biofeedback jest metodą dającą trwałe efekty dzięki temu, że osoba sama uczy się wpływać na swoje funkcjonowanie. To nie leki (coś zewnętrznego) zmieniają funkcjonowanie klienta, lecz on zmienia je sam, aż stanie się dla niego (i dla jego mózgu) nawykiem, który trwa nadal i umacnia się mimo zakończenia treningów.

 

 

 

 

 

 

- osobom czującym, że ich koncentracja uwagi uległa pogorszeniu wraz z wiekiem,

- osobom chcącym dłużej utrzymać wysokie zdolności poznawcze,

- osobom chcącym poprawić koncentrację ze względu na pracę zawodową wymagającą skupienia i podzielności uwagi,

- osobom pracującym w warunkach utrudniających koncentrację uwagi,

- osobom chcącym poprawić koncentrację uwagi w okresach przygotowania się   do egzaminów,

- osobom z ADHD i ADD,

- osobom pracującym w stresujących warunkach,

- osobom, które chcą lepiej radzić sobie ze stresem,

- osobom doświadczającym silnego stresu przed wystąpieniami publicznymi,

- osobom doświadczającym trudnych życiowych zmian,

- osobom mającym kłopoty z odpoczywaniem i wyciszaniem się,

- osobom odczuwającym spadek formy i motywacji do działania,

- osobom chcącym lepiej poznać swój mózg i umysł oraz nauczyć się na nie wpływać,

- osobom chcącym lepiej poznać reakcje swojego ciała na stres,

- osobom chcącym rozwinąć się i poprawić efektywność swojej pracy,

- osobom chcącym poprawić jakość swojego życia,

- osobom odczuwającym obniżony nastrój,

- osobom chcącym ograniczyć poziom lęku,

- osobom z depresją jednobiegunową,

- osobom po urazach mózgu.

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa