AGNIESZKA WALANUS

 

 

Współzałożycielka Instytutu neuroImpuls. W gabinecie zajmuje się wykonywaniem konsultacji psychologicznych, diagnoz qEEG, prowadzeniem treningów EEG-biofeedback oraz coachingiem. 

 

Ukończyła studia psychologiczne o specjalizacji w nauce o mózgu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W ramach studiów zrealizowała liczne kursy na temat anatomii i pracy mózgu, zwłaszcza aktywności bioelektrycznej kory mózgowej oraz mechanizmów plastyczności. Zdobyta wiedza pozwala jej niezachwianie wierzyć w potencjał tkwiący w ludzkim umyśle.

 

Odbyła staż w Instytucie Biologii Doświadczalnej przy projekcie badającym możliwości usprawnienia funkcji poznawczych u osób starszych oraz staż z neurorehabilitacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Jeszcze w czasie studiów odbyła kurs EEG-Biofeedback, a od 8 lat prowadzi treningi zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu diagnozy QEEG zdobyła pod kierunkiem dr Grażyny Rusek, niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie w Polsce i Europie.

 

Realizowała treningi metodą EEG-Biofeedback oraz wykonywała diagnozy w projekcie unijnym Uwolnić Potencjał - programie specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze Południe.

 

Jej pasją jest wspieranie rozwoju, dlatego podczas studiów ukończyła moduł z psychoedukacji, realizowany przez ośrodek pomocy i edukacji psychologicznej Intra, zaś po studiach ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu w Laboratorium Psychoedukacji. Od 5 lat prowadzi coaching. W pracy z Klientem zwraca szczególną uwagę na indywidualne potrzeby i cele Klienta oraz zbudowanie relacji, dającej poczucie wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.

 

Jest ambasadorem mądrego wychowania – tytuł przyznawany przez fundacje ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

 

Najwięcej satysfakcji daje jej obserwowanie jak Klienci, Ci Mali i Duzi, dostają Impuls do działania i zaczynają w pełni realizować swój potencjał.

 

Prywatnie miłośniczka kotów, zumby, dobrego jedzenia i podróży.            

 

 

 

02 grudnia 2020

NEUROIMPULS S.C.

Al. "Solidarności" 117 lok. 504,

00-140 Warszawa

Numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7524 3768

Copyright © 2021 INSTYTUT NEUROIMPULS Warszawa